Tıbbi Malzeme Satış Ve Kiralama Hizmetleri

Kanun ve yönetmeliklerle kuruluşların acil durumlarda kullanılmak üzere bulundurması gerekliliği belirlenmiş ve bakanlık denetimlerinde kontrollerinin yapıldığı; hayat kurtarıcı tıbbi ekipmanların satışı konusunda firmamız rekabetçi fiyatlar ile hizmet vermektedir.

Tıbbi ekipmanların satın alınmasının yüksek maliyetleri nedeniyle verimli olmadığı geçici süreli işler ve projeler için bu malzemelerin kiralanması konusunda da destek vermekteyiz. Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre daha önce ambulans ruhsatı almış ve beş yaşını doldurmuş olan araçların, her iki yılda bir Türk Standardları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TSE Standartlarına ve EK-2/EK-4’e göre muayene tabi tutularak Ambulans Uygunluk Belgelerini alması veya yeniletmesi gerekmektedir.

Mevcut araçların TSEN 1789’a uygun bir şekilde tıbbi malzeme ve techizatlarının tamamlanması, tadilatlarının yapılması ve belgelendirmeleri konusunda da hizmet sunmaktayız.