Sağlık Kuruluşları Ambulans Sözleşmeleri

Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin Acil Hizmetler ve Ambulanslar ile ilgili 24. maddesinin 8b bendi gereği özel tıp merkezlerinde ve Özel Hastaneler Yönetmeliği 40. madde gereği özel hastanelerde, acil durumlarda veya gerekli tıbbi durumlarda hasta naklinde kullanılmak üzere ambulans hizmeti verilmesi zorunludur.

Bu hizmet, sağlık kuruluşuna il sağlık müdürlüğünden ruhsatlı ve 24 saat çalışma esasına göre çalışma belgesi düzenlenmiş 3 paramedik, 3 ATT ve 3 şoförlü ekibin çalıştığı bir tam donanımlı acil yardım ambulansı satın alınması yoluyla karşılanabileceği gibi alternatif olarak gerekli acil durumlarda çağrı yapılmasından itibaren on dakikada tıp merkezinde olunacağı taahhüt edilmek kaydıyla, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre faaliyet gösteren bir özel ambulans şirketi ile ambulans hizmeti alım sözleşmesi imzalanması yoluyla da karşılanabilmektedir.

Acil yardım ambulanslarının yüksek bedelleri ve araçta çalışacak personelin aylık maliyetinin yüksek olması nedeniyle bir çok hastane ve tıp merkezi ambulans servisleriyle anlaşma yoluna gitmektedir. Firmamız envanterinde bulunan 12 adet ambulans ve uzman sağlık personeli ile talep eden sağlık kuruluşlarına uygun maliyetlerle ambulans hizmet sözleşmeleri imzalamaktadır.