AVM Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi Ve Ambulans Hizmetleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 8 gereği alışveriş merkezlerinde acil tıbbi müdahale ünitesi bulundurulması zorunludur. Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde en az bir acil tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila yüz bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı yüz bin metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.

Ünitede ayrıca AVM kapasitesine uygun tıbbi malzeme bulunması da zorunludur. Kurumumuz acil tıbbi müdahale ünitesi kurulumu ve hayat kurtarıcı medikal malzeme temini konusunda hizmet sunmaktadır. AVMlerde özel günler ve etkinlikler kapsamında ziyaretçi sayısında artış olduğu durumlarda acil yardım ambulansı ve sağlık ekibi ile destek vermektedir.

 

SANAYİ KURULUŞLARI VE ŞANTİYELERDE REVİR, SAĞLIK KABİNİ VE AMBULANS HİZMETLERİ

 

4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 6098 sayılı borçlar kanunu iş verenlerin; mesai saatleri boyunca, çalışanlarının can ve mal güvenliğini sağlamakta zorunlu kılmakta ve aksi durumlarda çok ciddi boyutlarda tazminat ödeme zorunluluğu getirmektedir. Her ne kadar yürürlükte olmasada, iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü madde 105, 106, 107 ve 108 birçok firma tarafından iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması konusunda referans olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Bu maddelere göre;

(Madde 105) – sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hastalanan veya iş kazasına uğramış işçilerin, işyerine en yakın sağlık tesislerine taşınmaları için gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.

(Madde 106) – İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım İstasyonları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve alet muhafazaları için,
bir hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı hallerde,bu görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman
bulundurulacaktır.

(Madde 107) – Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde, bir sağlık memuru veya hemşireden başka ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş en az
bir kişide bulundurulacaktır.

(Madde 108) – Gece ve gündüz sürekli çalışan işyerlerinde, ilk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları, geceleri de görevli personeli ve araç ve gereçleri ile her an kullanılır halde hazır bulundurulacaktır. İşveren bu yönden, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

Bu maddeler kapsamında firmamız sanayi kuruluşları, şantiye vb. işyerlerinde sağlık tedbirleri sağlanması konusunda destek vermektedir. Firmamız uzman sağlık ekipleri ve tam donanımlı ambulansları ile gerek yerinde ilk müdahalenin yapılması gerekse ambulans ile en yakın sağlık kuruluşuna nakil organizasyonunun yapılması konusunda hizmet vermektedir.

Acil yardım ambulans hizmeti kırmızı şeritli acil yardım ambulansı ve doktor/paramedik, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan 3 kişilik özel ve deneyimli ekibi ile hizmet vermektedir. Hastaya acil müdahale ve sağlık kuruluşu değişikliği kararı verildiğinde, yeniden canlandırma (resüsitasyon) ve ileri yaşam desteğine (yoğun bakım) kadar, her türlü sağlık probleminde gerekli müdahale gerçekleştirilir. Müdahale koşulları hastanın bulunduğu yerden bir sağlık kuruluşuna nakline kadar aralıksız sürdürülür. Ambulans içinde hastane koşulları sağlanır ve hasta en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

Yıllara dayanan tecrübesi ile her yıl düzenlenen yerli ve uluslar arası etkinliklerde tercih edilen firma olmuştur.