Acil Yardım Ambulans Hizmetleri

EVDEN HASTANEYE NAKİL

 

Evde veya dışarıda gelişen ve uluslararası 32 parametre olarak da adlandırılan; zehirlenme, yüksek ateş, bilinç kaybı, tansiyona bağlı genel durum bozuklukları vb. acil durumlarda, kişinin sağlık ekibi desteği ile ambulansa alınarak en uygun ve yakın sağlık kuruluşuna nakil hizmetidir.

Hasta veya yakınlarının talebi doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı 112’den farklı olarak, özel ambulanslar hasta veya yakınlarının talep ettiği farklı sağlık kuruluşlarına da nakledilebilir. Acil yardım ambulans hizmeti kırmızı şeritli acil yardım ambulansı ve doktor/paramedik, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan 3 kişilik özel ve deneyimli ekibi ile hizmet vermektedir. Ekipler olay yerine ulaşıldıktan sonra hastanın tıbbi değerlendirmesi yapılarak, yerinde tedavi yapılması yada ileri tetkik ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna transportu konusunda karar verilir.

Yerinde tedaviye karar verildiğinde ekip doktorumuz/paramediğimiz tarafından fizik muayenesi ve temel tıbbi değerlendirme yapılarak tedavi düzenlenir. Böylece gereksiz taşıma, zaman ve maddi kayıpların önüne geçilir.

Hastaya acil müdahale ve bir sağlık kuruluşuna ulaşım kararı verildiğinde, yaşamı tehdit etmeyen acil durumlardan, yeniden canlandırma (resüstasyon) ve ileri yaşam desteğine (yoğun bakım) kadar, her türlü sağlık probleminde gerekli müdahale gerçekleştirilir. Müdahale koşulları hastanın bulunduğu yerden bir sağlık kuruluşuna nakline kadar aralıksız sürdürülür. Ambulans içinde hastane koşulları sağlanır ve hasta en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

HASTANELER ARASI NAKİL

 

Hasta veya yakınlarının talebi veya mevcut sağlık kurluşunun tıbbi imkanlarının yetersiz olduğu zorunlu durumlarda kişinin sağlık ekibi desteği ile ambulansa alınarak en uygun ve yakın sağlık kuruluşuna nakil hizmetidir.

Hasta veya yakınlarının talebi doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı 112’den farklı olarak, özel ambulanslar hasta veya yakınlarının talep ettiği farklı sağlık kuruluşlarına da nakledilebilir. Acil yardım ambulans hizmeti kırmızı şeritli acil yardım ambulansı ve doktor/paramedik, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan 3 kişilik özel ve deneyimli ekibi ile hizmet vermektedir.

Hastaya acil müdahale ve sağlık kuruluşu değişikliği kararı verildiğinde, yeniden canlandırma (resüsitasyon) ve ileri yaşam desteğine (yoğun bakım) kadar, her türlü sağlık probleminde gerekli müdahale gerçekleştirilir. Müdahale koşulları hastanın bulunduğu yerden bir sağlık kuruluşuna nakline kadar aralıksız sürdürülür. Ambulans içinde hastane koşulları sağlanır ve hasta en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

ŞEHİRLERARASI ACİL HASTA NAKİL HİZMETİ

 

Hasta veya yakınlarının talebi veya mevcut sağlık kurluşunun tıbbi imkanlarının yetersiz olduğu zorunlu durumlarda kişinin sağlık ekibi desteği ile ambulansa alınarak en uygun ve farklı şehirdeki sağlık kuruluşuna nakil hizmetidir.

Hasta veya yakınlarının talebi doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı 112’den farklı olarak, özel ambulanslar hasta veya yakınlarının talep ettiği farklı sağlık kuruluşlarına da nakledilebilir. Acil yardım ambulans hizmeti kırmızı şeritli acil yardım ambulansı ve doktor/paramedik, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan 3 kişilik özel ve deneyimli ekibi ile hizmet vermektedir.

Hastaya acil müdahale ve sağlık kuruluşu değişikliği kararı verildiğinde, yeniden canlandırma (resüsitasyon) ve ileri yaşam desteğine (yoğun bakım) kadar, her türlü sağlık probleminde gerekli müdahale gerçekleştirilir. Müdahale koşulları hastanın bulunduğu yerden bir sağlık kuruluşuna nakline kadar aralıksız sürdürülür. Ambulans içinde hastane koşulları sağlanır ve hasta en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

ULUSLARARASI ACİL HASTA NAKİL HİZMETİ

 

Hasta veya yakınlarının talebi veya mevcut sağlık kurluşunun tıbbi imkanlarının yetersiz olduğu zorunlu durumlarda kişinin sağlık ekibi desteği ile ambulansa alınarak en uygun ve farklı ülkedeki sağlık kuruluşuna nakil hizmetidir.

Hasta veya yakınlarının talebi doğrultusunda özel ambulanslar hasta veya yakınlarının talep ettiği farklı sağlık kuruluşlarına da nakledilebilir. Acil yardım ambulans hizmeti kırmızı şeritli acil yardım ambulansı ve doktor/paramedik, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan 3 kişilik özel ve deneyimli ekibi ile hizmet vermektedir.

Hastaya acil müdahale ve sağlık kuruluşu değişikliği kararı verildiğinde, yeniden canlandırma (resüsitasyon) ve ileri yaşam desteğine (yoğun bakım) kadar, her türlü sağlık probleminde gerekli müdahale gerçekleştirilir. Müdahale koşulları hastanın bulunduğu yerden bir sağlık kuruluşuna nakline kadar aralıksız sürdürülür. Ambulans içinde hastane koşulları sağlanır ve hasta en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırılır